ОПЕРАТЕР МАШИНСКЕ ОБРАДЕ - оглед

 


 

 

Листа општеобразовних и стручних предмета и предвиђени часови по годинама

 

Ово је ново огледно усмерење машинске струке које је у Тeхничкој школи актуелно последњих неколико година. Огледно одељење се разликује од "класичних" одељења јер се ученици образују са повећаним бројем часова практичног рада и са мањим бројем општих предмета. Велики број општих предмета у првој и другој години школовања је изборни, а настава се реализује по одређеним модулима (целинама).

 

 

 

Оператери машинске обраде се оспособљавају за следеће послове:

  • примене машина, алата и материјала за рад
  • обраде на стругу
  • обраде на глодалици
  • обраде на  бушилици
  • обраде на брусилици
  • обраде на CNC машинама

Настава се врши у машинским радионицама у којима постоје различите врсте алата и машина који се користе за практичан рад. Ту се ученици оспособљавају за целу палету послова везаних за машинску обраду резањем на конвенционалним машинама или CNC машинама.