ШКОЛСКИ ТИМОВИ

 

Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

Одговорно лице: Драгица Крговић, професор-координатор тима

 Остали чланови тима:

 1. Бранка Милићевић,  директор школе
 2. Милан Живковић,  помоћник директора школе
 3. Драгољуб Макевић, координатор практичне наставе
 4. Душанка Јовановић, школски психолог
 5. Данијела Живановић, школски педагог
 6. Катарина Савић, секретар школе
 7. Александар Ђурић, професор 
 8. Жељко Драгојевић, представник родитеља 1-5
 9.  школски полицајац 
 10. Милица Мирчић, представник Ученичног парламента

 

Тим за инклузивно образовање

Одговорно лице: Добривој Мандић, професор-координатор тима

Остали чланови тима:

 1. Данијела Живановић, школски педагог
 2. Душанка Јовановић, школски психолог
 3. БранкаМилићевић, директор
 4. Милан Живковић, помоћник директора
 5. Миливој Јованић, професор
 6. Тамара Цвијановић, професор
 7. Борисав Костић, професор
 8. Владимир Поповић, професор

 

Тим за самовредновање

Одговорно лице: Данијела Живановић, школски педагог - координатор тима

Остали чланови тима:

 1. Душанка Јовановић, школски психолог
 2. Бранка Милићевићдиректор
 3. Милан Живковић, помоћник директора
 4. Бојан Ћурчић, професор
 5. Ђорђе Јовановић, професор
 6. Љиљана Живановић Петровић, представник Савета родитеља 
 7. Јована Тодић, ученик

 

Тим за каријерно вођење и саветовање ученика

Одговорно лице:Душанка Јовановић, психолог - координатор тима

Остали чланови тима:

 1. Бранка Милићевић, директор школе
 2. Данијела Живановић, школски педагог
 3. Милан Живковић, помоћник директора
 4. Татјана Досковић, професор
 5. Оливера Дамњановић, професор
 6. Дејан Јеремић, професор
 7. Весна Танацковић, професор
 8. Тања Петровић, представник компаније Галеб

 

Тим за додатну подршку и превенцију осипања ученика

Одговорно лице: Бранка Милићевић, директор школе– координатор тима

Остали чланови тима:

 1. Данијела Живановић, школски педагог
 2. Душанка Јовановић, школски психолог
 3. Милан Живковић, помоћник директора
 4. Марија Пилиповићпрофесор
 5. Надежда Јакшићпрофесор
 6. Катарина Срдановићпрофесор
 7. Наташа Дашић-Михаиловићпрофесор
 8. Александра Миленковићпрофесор
 9. Борисав Костићпрофесор
 10. Добривој Мандићпрофесор
 11. Владимир Поповићпрофесор
 12. Ивана Цвејићпрофесор

 

Тим за промоцију школе

Одговорно лице:Александар Ђурић, професор-координатор тима

Чланови тима:

 1. Данијела Живановић, школски педагог
 2. Душанка Јовановић, школски психолог
 3. Бранка Милићевић, директор
 4. Милан Живковић, професор, помоћник директора
 5. Јасна Глигорић, професор
 6. Владимир Миловановић, професор
 7. Рајко Лукић, професор
 8. Представници ученика

 

Тим за израду пројеката

Одговорно лице: Оливера Бировљевић, професор-координатор тима

Чланови тима:

 1. Бранка Милићевић, директор
 2. Љиљана Ђорђевић, професор
 3. Радомир Божић, професор
 4. Владимир Поповић, професор
 5. Јасна Глигорић, професор
 6. Милан Савић, професор
 7. Александар Ђурић, професор
 8. данијела Живановић, школски педагог
 9. Милан Живковић, помоћник директора

 

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва

Одговорно лице: Ивона Павловић, – координатор тима

Чланови тима:

 

 1. Данијела Живановић, школски педагог
 2. Душанка Јовановић, школски психолог
 3. Милан Живковић, помоћник директора
 4. Драгана Јосиповић, професор
 5. Татјан Досковић, професор

 

Тим за културну и јавну делатност школе

 

Одговорно лице: Тамара Цвијановић, професор-координатор тима

Чланови тима:

 

 1. Бошко Живановић, професор
 2. Мирјана Илић, професор
 3. Милена Мишковић, професор
 4. Душица Ђуричић, професор
 5. Вера Ђурић, професор
 6. Татјана Ђурђевић, професор

 

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе

Одговорно лице: Душанка Јовановић, шкосли психолог кординатор тима

Чланови тима:

 1. Бранка Милићевић, директор школе
 2. Милан Живковићпомоћник директора школе
 3. Данијела Живановић, школски педагог
 4. Јелена Марковић, професор
 5. Слађана Божић, професор
 6. Маријан Тодоровић, професор
 7. Марија Марјановић, професор
 8. Ковиљка Несторовић, професор
 9. Мира Николић, професор
 10. Немања Симић, професор
 11. Драгана Матић, професор
 12. Ђорђе Јовановић, професор

 

Тим за професионални развој

Одговорно лице: Данијела Живановић, школски педагог-координатор тима

Чланови тима:

 1. Бранка Милићевићдиректор школе
 2. Душанка Јовановић, школски психолог
 3. Милан Живковић, помоћник директора школе
 4. Светислав Васићпрофесор стручних предмета
 5. Срећко Илићпрофесор математике
 6. Милан Савић, професор стручних предмета