ШКОЛСКИ ТИМОВИ

 

Тим за безбедност и заштиту ученика од насиља

Одговорно лице: Драгица Крговић, професор-координатор тима

 

Остали чланови тима:

 1. Чедомир Смиљанић,  директор школе
 2. Бранка Милићевић,  помоћник директора школе
 3. Драгољуб Макевић, координатор практичне наставе
 4. Душанка Јовановић, школски психолог
 5. Данијела Живановић, школски педагог
 6. Добрила Љубисављевић, секретар школе
 7. Драган Чикарић, професор физичког васпитања
 8. Зоран Дражић, школски полицајац (060/3480344)
 9. Вукашин Јеремић, ученик

 

Тим за инклузивно образовање

Одговорно лице: СнежанаРадовановић, професор-координатор тима

Остали чланови тима:

 1. Данијела Живановић, школски педагог
 2. Душанка Јовановић, школски психолог
 3. БранкаМилићевић, помоћник директора
 4. ВераЂурић, професор

 

Тим за самовредновање

Одговорно лице: Данијела Живановић, школски педагог - координатор тима

Остали чланови тима:

 1. Маријана Тодоровић, професор
 2. Душанка Јовановић, школски психолог
 3. Бранка Милићевић, помоћник директора
 4. Бојан Ћурчић, професор
 5. Милан Живковић, професор
 6. Никола Беговић, професор

 

Тим за каријерно вођење и саветовање ученика

Одговорно лице:Душанка Јовановић, психолог - координатор тима

Остали чланови тима:

 1. Чедомир Смиљанић, директор школе
 2. Данијела Живановић, школски педагог
 3. Бранка Милићевић, помоћник директора
 4. Јасна Мијатовић, професор
 5. Јованка Ковачевић, професор

 

Тим за додатну подршку и превенцију осипања ученика

Одговорно лице: Чедомир Смиљанић, директор школе– координатор тима

Остали чланови тима:

 1. Данијела Живановић, школски педагог
 2. Душанка Јовановић, школски психолог
 3. Бранка Милићевић, помоћник директора
 4. Немања Симић, одељењски старешина
 5. Бојан Ћурчић, одељењски старешина
 6. Марија Пилиповић, одељењски старешина

 

Тим за промоцију школе

Одговорно лице:Никола Беговић, професор-координатор тима

Чланови тима:

 1. Данијела Живановић, школски педагог
 2. Душанка Јовановић, школски психолог
 3. Бранка Милићевић, помоћник директора
 4. Милан Живковић, професор
 5. Јасна Мијатовић, професор
 6. Јовица Прица, професор
 7. Представници ученика

 

Тим за пројектовање

Одговорно лице: Јасна Мијатовић, професор-координатор тима

Чланови тима:

 1. Чедомир Смиљанић, директор
 2. Бранка Милићевић, помоћник директора
 3. Радомир Божић, професор
 4. Љиљана Ђорђевић, професор
 5. Милан Бекић, професор
 6. Зоран Бугарчић, професор
 7. Миливој Јованић, професор