Одговоран однос према здрављу

 


 

 

У оквиру обуке Одговоран однос према здрављу, почетком септембра 2021. године у Техничкој школи Шабац, реализована је обука за све наставнике. Обука је реализована кроз презентације на састанцима стручних већа (електро групе предмета, машинске, грађевинске и саобраћајне групе предмета, стручног већа за математику, српски језик, енглески језик, физичко васпитање и општеобразовне предмете), како би се у највећој мери поштовале све прописане епидемиолошке мере.

IMG-2be00fd4e04f03b4f3fa91544c1ea96f-V

 

Циљ обуке се односи на оснаживање запослених у образовно-васпитним установама за  примену концепта којима се подстиче развијање одговорног односа према здрављу, очувању здравља и безбедности ученика, као и за примену принципа родне равноправности. Предвиђено је да се обуком наставницима пружи активна подршка у планирању и остваривању наставних и вананаставних активности везаних за поменуту област. Током школске године наставници ће реализовати активности које имају за циљ промоцију принципа родне равноправности и здравља.

IMG-64e0c397ee36adf56861a1370e3252cc-VIMG-f9229c4b0e5741c82409d9b2dbf187f4-V

Током септембра 2021. године у Техничкој школи Шабац реализоване су активности које имају за циљ превенцију здравља ученика. Наставници су у оквиру редовне наставе и кроз ваннаставне активности подстицали развијање међупредметне компетенције Одговоран однос према здрављу, као и развој родне равноправности.

Реализоване активности наставника: