СТРУЧНИ АКТИВИ

 

Стручни актив за развој школског програма

Одговорно лицеБранка Милићевић, директор

Остали чланови актива:

 1. Милан Живковић, помоћник директора – координатор актива
 2. Данијела Живановић , школски педагог
 3. Душанка Јовановић , школски психолог
 4. Снежана Радовановић , професор
 5. Александра Миленковић, професор
 6. Немања Симић, професор
 7. Марија Марјановић , професор
 8. Јовица Прица , професор
 9. Оливера Бировљевић, професор
 10. Добривој Мандић , професор
 11. Милан Савић , професор
 12. Ивона Павловић, професор

 

 

Стручни актив за развојно планирање

Одговорно лицеБранка Милићевић, директор

Остали чланови актива:

 1. Данијела Живановић, школски педагог
 2. Душанка Јовановић, школски психолог
 3. Милан Живковић, помоћник директора
 4. Љиљана Ђорђевић, члан Школског одбора, представник Наставничког већа
 5. Предраг Живановић, професор
 6. Божана Николић, представник Савета родитеља
 7. Боја Ћурчић, професор
 8. Наташа Дашић-Михаиловић, професор
 9. Вања Јестротић, представник Ученичког парламента
 10. Миљан Угринић, представник Школског одбора

 

Милићевић Бранка, помоћник директора – координатор актива

2.         Живановић Данијела, школски педагог

3.         Јовановић Душанка, школски психолог

4.         Тодоровић Маријана, професор

5.         Костић Борисав, професор

6.         Стојановић Софија, професор

7.         Марјановић Марија, професор

8.         Прица Јовица, професор

9.         Ђорђевић Љиљана, професор

          10.         Несторовић Ковиљка, професор

          11.         Марковић Душан, професор

          12.         Ковачевић Јованка, професор