СТРУЧНИ АКТИВИ

 

Стручни актив за развој школског програма

Одговорно лицеБранка Милићевић, директор

Остали чланови актива:

 1. Ђорђевић Љиљана, помоћник директора – координатор актива
 2. Живановић Данијела, школски педагог
 3. Јовановић Душанка, школски психолог
 4. Наташа Дашић-Михаиловић, професор
 5. Костић Борисав, професор
 6. Стојановић Софија, професор
 7. Марјановић Марија, професор
 8. Прица Јовица, професор
 9. Јованић Миливој, професор
 10. Мандић Добривој, професор
 11. Живковић Милан, професор
 12. Ковачевић Јованка, професор

 

 

Стручни актив за развојно планирање

Одговорно лицеБранка Милићевић, директор

Остали чланови актива:

 1. Данијела Живановић, школски педагог
 2. Душанка Јовановић, школски психолог
 3. Љиљана Ђорђевић, помоћник директора
 4. Александра Миленковић, члан Школског одбора, представник Наставничког већа
 5. Немања Симић, професор
 6. Борисав Спајић, представник Савета родитеља
 7. Милан Савић, професор
 8. Драгица Крговић, професор
 9. Оливера Бировљевић, професор
 10. Драгана Ђермановић, професор
 11. Панић Ђорђе, представник Ученичког парламента

 

Милићевић Бранка, помоћник директора – координатор актива

2.         Живановић Данијела, школски педагог

3.         Јовановић Душанка, школски психолог

4.         Тодоровић Маријана, професор

5.         Костић Борисав, професор

6.         Стојановић Софија, професор

7.         Марјановић Марија, професор

8.         Прица Јовица, професор

9.         Ђорђевић Љиљана, професор

          10.         Несторовић Ковиљка, професор

          11.         Марковић Душан, професор

          12.         Ковачевић Јованка, професор