СПИСАК ОДЕЉЕЊА, ОДЕЉЕЊСКИХ СТЕРЕШИНА И РАСПОРЕД ОДЕЉЕЊА ПО УЧИОНИЦАМА

 

 ОДЕЉЕЊЕ. ЗАНИМАЊЕ  УЧИОНИЦА 
ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА
ПРВА СМЕНА (7.30-13.30)
II1  АДМИНИСТРАТОР РАЧУНАРСКИХ  МРЕЖА - оглед 2 Д. МАРКОВИЋ
II2

 ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ПРОЦЕСНОГ

 УПРАВЉАЊА

1 Ђ.ЈОВАНОВИЋ
II3

 МАШИНСКИ ТЕХИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО

 КОНСТРУИСАЊЕ

14 А.МИЛЕНКОВИЋ
II4

 ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА 

ВИСОКОГРАДЊУ

22 Р.БОЖИЋ
II5
 ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА 7 В.АНТОНИЋ
II6
 АУТОЕЛЕКТРИЧАР 3 Д.ЂЕРМАНОВИЋ
II7  ОПЕРАТЕР МАШИНСКЕ ОБРАДЕ - оглед  15 В.ЂУРИЋ
II8
 РУКОВАЛАЦ ГРАЂЕВИНСКОМ МЕХАНИЗАЦИЈОМ 25 М.ЈОВАНИЋ
II9 ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА 12 Б.ЋУРЧИЋ
IV1

АДМИНИСТРАТОР РАЧУНАРСКИХ 

МРЕЖА - оглед

9 С.РАДОВАНОВИЋ
IV2

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА

10 С.ВАСИЋ
IV3

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ПРОЦЕСНОГ

 УПРАВЉАЊА

28 Б.МИЛИДРАГОВИЋ
IV4

МАШИНСКИ ТЕХИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ

24 Љ.ЂОРЂЕВИЋ
IV5

ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА 

ВИСОКОГРАДЊУ

8 Р.ЈОВИЧИЋ
 ОДЕЉЕЊЕ. ЗАНИМАЊЕ  УЧИОНИЦА 
ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА
ДРУГА СМЕНА (13.35-19.35)
I1

АДМИНИСТРАТОР РАЧУНАРСКИХ

МРЕЖА

10 Ђ. АЛИМПИЋ
I2

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ПРОЦЕСНОГ

УПРАВЉАЊА

13 Ђ.КОВАЧЕВИЋ
I3 МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ
14 М.ПАВИЋ
I4 АРХИТЕКТОНСКИ ТЕХНИЧАР  5 Н.ГЛЕДИЋ
I5  ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА 7 Ј.ПРИЦА
I6 АУТОЕЛЕКТРИЧАР 3 Т.КОВАЧЕВИЋ
I7

АУТОМЕХАНИЧАР/МЕХАНИЧАР ГРЕЈНЕ И РАСХЛАДНЕ ТЕХНИКЕ

15 Н.СИМИЋ 
I8

ДЕКОРАТЕР ЗИДНИХ ПОВРШИНА/КЕРАМИЧАР-ТЕРАЦЕР-ПЕЋАР

25 М.БЕКИЋ 
I9 ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА 6 С.СТОЈАНОВИЋ 
III1

АДМИНИСТРАТОР РАЧУНАРСКИХ 

МРЕЖА

9 М.НИКОЛИЋ
III2

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ПРОЦЕСНОГ

УПРАВЉАЊА

1 В.АРСЕНОВИЋ
III3

 МАШИНСКИ ТЕХИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО 

КОНСТРУИСАЊЕ

28  К.НЕСТОРОВИЋ
III4

 ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР

ЗА ВИСОКОГРАДЊУ

24 В.ТАНАЦКОВИЋ
III5

ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА

8 Д.КРГОВИЋ
III6

АУТОЕЛЕТРИЧАР

2 М.МАТИЋ
III7
ОПЕРАТЕР МАШИНСКЕ ОБРАДЕ 4 Д.ЧИКАРИЋ 
III8

РУКОВАЛАЦ ГРАЂЕВИНСКОМ

МЕХАНИЗАЦИЈОМ

22 М.ПИЛИПОВИЋ 
III9

ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА

12 М.МАРЈАНОВИЋ
I1

АДМИНИСТРАТОР РАЧУНАРСКИХ

МРЕЖА

10 Ђ. АЛИМПИЋ
I2

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ПРОЦЕСНОГ

УПРАВЉАЊА

13  Ђ.КОВАЧЕВИЋ
I3 МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ  14 М.ПАВИЋ
I4 АРХИТЕКТОНСКИ ТЕХНИЧАР  5 Н.ГЛЕДИЋ
I5  ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА 7 Ј.ПРИЦА
I6 АУТОЕЛЕКТРИЧАР 3 Т.КОВАЧЕВИЋ
I7 АУТОМЕХАНИЧАР/МЕХАНИЧАР ГРЕЈНЕ И РАСХЛАДНЕ ТЕХНИКЕ 15 Н.СИМИЋ 
I8

ДЕКОРАТЕР ЗИДНИХ ПОВРШИНА/КЕРАМИЧАР-ТЕРАЦЕР-ПЕЋАР

25 М.БЕКИЋ 
I9 ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА 6 С.СТОЈАНОВИЋ 
III1

АДМИНИСТРАТОР РАЧУНАРСКИХ 

МРЕЖА

9 М.НИКОЛИЋ
III2

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ПРОЦЕСНОГ

УПРАВЉАЊА

1 В.АРСЕНОВИЋ
III3

 МАШИНСКИ ТЕХИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО 

КОНСТРУИСАЊЕ

28  К.НЕСТОРОВИЋ
III4

 ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР

ЗА ВИСОКОГРАДЊУ

24 В.ТАНАЦКОВИЋ
III5

ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА

8 Д.КРГОВИЋ
III6

АУТОЕЛЕТРИЧАР

2 М.МАТИЋ
III7
ОПЕРАТЕР МАШИНСКЕ ОБРАДЕ 4 Д.ЧИКАРИЋ 
III8

РУКОВАЛАЦ ГРАЂЕВИНСКОМ

МЕХАНИЗАЦИЈОМ

22 М.ПИЛИПОВИЋ 
III9

ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА

12 М.МАРЈАНОВИЋ