СПИСАК ОДЕЉЕЊА, ОДЕЉЕЊСКИХ СТЕРЕШИНА И РАСПОРЕД ОДЕЉЕЊА ПО УЧИОНИЦАМА

 

 ОДЕЉЕЊЕ. ЗАНИМАЊЕ  УЧИОНИЦА 
ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА
ПРВА СМЕНА (7.30-13.30)
I1

АДМИНИСТРАТОР РАЧУНАРСКИХ

МРЕЖА

10 Ђ. АЛИМПИЋ
I2

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ПРОЦЕСНОГ

УПРАВЉАЊА

13  Ђ.КОВАЧЕВИЋ
I3 МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ  14 М.ПАВИЋ
I4 АРХИТЕКТОНСКИ ТЕХНИЧАР  5 Н.ГЛЕДИЋ
I5  ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА 7 Ј.ПРИЦА
I6 АУТОЕЛЕКТРИЧАР 3 Т.КОВАЧЕВИЋ
I7 АУТОМЕХАНИЧАР/МЕХАНИЧАР ГРЕЈНЕ И РАСХЛАДНЕ ТЕХНИКЕ 15 Н.СИМИЋ 
I8

ДЕКОРАТЕР ЗИДНИХ ПОВРШИНА/КЕРАМИЧАР-ТЕРАЦЕР-ПЕЋАР

25 М.БЕКИЋ 
I9 ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА 6 С.СТОЈАНОВИЋ 
III1

АДМИНИСТРАТОР РАЧУНАРСКИХ 

МРЕЖА

9 М.НИКОЛИЋ
III2

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ПРОЦЕСНОГ

УПРАВЉАЊА

1 В.АРСЕНОВИЋ
III3

 МАШИНСКИ ТЕХИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО

КОНСТРУИСАЊЕ

28  К.НЕСТОРОВИЋ
III4

 ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР

ЗА ВИСОКОГРАДЊУ

24 В.ТАНАЦКОВИЋ
III5

ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА

8 Д.КРГОВИЋ
III6

АУТОЕЛЕТРИЧАР

2 М.МАТИЋ
III7
ОПЕРАТЕР МАШИНСКЕ ОБРАДЕ 4 Д.ЧИКАРИЋ 
III8

РУКОВАЛАЦ ГРАЂЕВИНСКОМ

МЕХАНИЗАЦИЈОМ

22 М.ПИЛИПОВИЋ 
III9

ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА

12 М.МАРЈАНОВИЋ
ДРУГА СМЕНА (13.35-19.35)
II1  АДМИНИСТРАТОР РАЧУНАРСКИХ  МРЕЖА - оглед 2 Д. МАРКОВИЋ
II2

 ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ПРОЦЕСНОГ

 УПРАВЉАЊА

1 Ђ.ЈОВАНОВИЋ 
II3

 МАШИНСКИ ТЕХИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО

 КОНСТРУИСАЊЕ

14 А.МИЛЕНКОВИЋ
II4

 ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА 

ВИСОКОГРАДЊУ

22 Р.БОЖИЋ 
II5
 ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА 7 В.АНТОНИЋ  
II6
 АУТОЕЛЕКТРИЧАР 3 Д.ЂЕРМАНОВИЋ 
II7  ОПЕРАТЕР МАШИНСКЕ ОБРАДЕ - оглед  15 В.ЂУРИЋ
II8
 РУКОВАЛАЦ ГРАЂЕВИНСКОМ МЕХАНИЗАЦИЈОМ 25  М.ЈОВАНИЋ
II9 ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА 12 Б.ЋУРЧИЋ 
IV1

АДМИНИСТРАТОР РАЧУНАРСКИХ 

МРЕЖА - оглед

9 С.РАДОВАНОВИЋ
IV2

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА

10 С.ВАСИЋ 
IV3

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ПРОЦЕСНОГ

 УПРАВЉАЊА

 

28 Б.МИЛИДРАГОВИЋ
IV4

МАШИНСКИ ТЕХИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ

24 Љ.ЂОРЂЕВИЋ 
IV5

ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА 

ВИСОКОГРАДЊУ

 

8 Р.ЈОВИЧИЋ