На овој страници можете погледати или преузети јавно доступна акта Техничке школе Шабац

 

1. 

Статут Техничке школе Шабац
  
2. Правилник о раду
  
3. Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика Техничке школе Шабац за време боравка у школској установи и свих активности које организује школа
  
4. Правилник у поступку унутрашњег узнемиривања 
  

 

 

 

 

П Р И Р У Ч Н И к за примену посебног протокола за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама