Директор Техничке школе Шабац ЧЕДОМИР СМИЉАНИЋ
Помоћник директора Бранка Милићевић
Секретар Добрила Љубисављевић
Координатор практичне наставе Драгољуб Макевић
Школски психолог Душанка Јовановић
Школски педагог Данијела Живановић

 
Референт Јагода Миловановић
Рачуноводство Мила Миловановић
Благајник Марија Вилотић
Библиотекар Снежана Ранковић
 
   
Чланови школског одбора:
  1. Дејан Павловић - председник школског одбора
  2. Софија Стојановић - заменик председника школског одбора
  3. Анита Китановић - представник локалне самоуправе
  4. Верољуб Илић - представник локалне самоуправе
  5. Вера Ђурић - представник наставничког већа школе
  6. Марија Пилиповић - представник наставничког већа школе
  7. Љиљана Мушицки - представник савета родитеља
  8. Милан Димитријевић - представник савета родитеља
  9. Зоран Искић - представник савета родитеља

    Oливера Дамњановић, председник Уније синдиката просветних радника РС

     Вукашин Јеремић, (IV2), представник ученичког парламента

     Ђорђе Антонић, (IV1), представник ученичког парламента