УПИС ЗА ШКОЛСКУ 2018-2019. ГОДИНУ


План уписа редовних ученика у први разред школске 2018-2019.

 

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА БРОЈ ПЛАНИРАНИХ МЕСТА ЗА УПИС
трогодишње четворогодишње
одељења ученика одељења ученика
Електротехничар рачунара 1 30
Електротехничар процесног управљања 1 30
Аутоелектричар  1  30
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА БРОЈ ПЛАНИРАНИХ МЕСТА ЗА УПИС
трогодишње четворогодишње
одељења ученика одељења ученика
Машински техничар за компјутерско конструисање 1 30
Оператер машинске обраде 1 30
ГРАЂЕВИНАРСТВО БРОЈ ПЛАНИРАНИХ МЕСТА ЗА УПИС
трогодишње четворогодишње
одељења ученика одељења ученика
Архитектонски техничар 1 30
Декоратер зидних површина 1 15
Керамичар-терацер-пећар  1 15 
Руковалац грађевинском механизацијом  1 30 
САОБРАЋАЈ БРОЈ ПЛАНИРАНИХ МЕСТА ЗА УПИС
трогодишње четворогодишње
одељења ученика одељења ученика
Техничар друмског саобраћаја 1 30
Возач моторних возила  1  30

 

План уписа ванредних ученика у школској 2018-2019. (кандидати старији од 17 година)

 

Аутоелектричар 3 ученика
Руковалац грађевинском механизациојом 3 ученика 
Керамичар-терацер-пећар 3 ученика
Оператер машинске обраде 3 ученика
Возач моторних возила 3 ученика