УПИС ЗА ШКОЛСКУ 2023-2024. ГОДИНУ

 

План уписа редовних ученика у први разред школске 2022-2023.  

 Информатор упса за школску 2023-2024. годину

  Видео презентација школе

 

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА БРОЈ ПЛАНИРАНИХ МЕСТА ЗА УПИС
трогодишње четворогодишње
одељења ученика одељења ученика
Електротехничар рачунара 1 30
Електротехничар процесног управљања 1

30

Аутоелектричар  1  15
Електричар  1

 15

( 15 дуално )

МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА БРОЈ ПЛАНИРАНИХ МЕСТА ЗА УПИС
трогодишње четворогодишње
одељења ученика одељења ученика
Техничар за компјутерско управљање ЦНЦ машина

30 

Индустријски механичар

1

15

( 5 дуално )

Оператер машинске обраде 1

15

ГРАЂЕВИНАРСТВО БРОЈ ПЛАНИРАНИХ МЕСТА ЗА УПИС
трогодишње четворогодишње
одељења ученика одељења ученика
Архитектонски техничар 1 30
Декоратер зидних површина 1 15
Полагач облога  1 15 
САОБРАЋАЈ БРОЈ ПЛАНИРАНИХ МЕСТА ЗА УПИС
трогодишње четворогодишње
одељења ученика одељења ученика
Техничар друмског саобраћаја 1

30

( 2 дуално )

Возач моторних возила  1  30