Психолошко-педагошка служба у школи

 

У школи свакодневно раде школски педагог Данијела Живановић и школски психолог Душанка Јовановић.

  

Годишњи план рада школског педагога            Годишњи план рада школског психолога 
 

Упоредна анализа успеха и дисциплине ученика

Квалитативна анализа изостајања са наставе

 

Припрема за добар час 

Важни савети за добар час  

Писана припрема за извођење наставног часа

Образац за посету часу 

Праћење активности ученика по тромесечјима 

Праћење активности ученика на часу

ИОП образац

 

Образац за портфолио

 

Лист за уписивање информација о ученицима које предметни наставници упућују на разговор педагогу и ппсихологу

Образац за одељењске старешине

Евиденција телефонског контакта са родитељима

 

 

Како написати добру радну биографију 

Избор занимања

Важни савети за учење

 

 

 

 sova