Психолошко-педагошка служба у школи

 

У школи свакодневно раде школски педагог Данијела Живановић и школски психолог Душанка Јовановић.

  

Годишњи план рада школског педагога            Годишњи план рада школског психолога 

Мишљење и искуство наставника о комбинованој и настави на даљину

Мишљење родитеља о комбинованој и настави на даљину

Мишљење ученика о комбинованој и настави на даљину

 

 

Анализа упитника за ученике завршних разреда

Анализа упитника о безбедности ученика

 

 

Недељни план активности за ученике

Методе и технике учења

Стилови учења

О учењу

Услови неопходни за ефикасно учење

Чињенице о процесу учењу

 

 

Припрема за час

Образац за посматрање часа

Посматрање часа током наставе на даљину

Образац за одељенске старешине

Важни савети за добар час

ИОП образац за наставнике

Лист за уписивање информација за предметне наставнике

Међупредметне компетенције

 

 sova