ЛИСТА ЈАВНИХ НАБАВКИ МАЛИХ ВРЕДНОСТИ

 


План јавних набавки за 2016. годину
План јавних набавки за 2017. годину
План јавних набавки за 2018. годину
План јавних набавки за 2019. годину.
Јавна набавка 15.03.2019. (позив , конкурсна документација )
Јавна набавка ( одлука о додели уговора )
Измена плана јавних набавки за 2019. годину.
Јавна набавка 01.07.2019. (позив , конкурсна документација )
Oдговор - ЈНМВ - котао 02.07.2019. (одговор)

Јавна набавка котао 04.07.2019.

Oдлука о јавној набавци мале вредности - котао 18.07.2019. (одлука)

Јавна набавка - eкскурзија 28.11.2019. (позив , конкурсна документација )

Јавна набавка - eкскурзија 6.12.2019. ( одлука )

Јавна набавка - eкскурзија ( обавештење о закљученом уговору )

Јавна набавка - рачунари 6.12.2019. (позив конкурсна документација )

Јавна набавка - рачунари ( одлука )

Јавна набавка - рачунариобавештење о закљученом уговору )

План јавних набавки за 2020. годину

План јавних набавки за 2021. годину. ( прва измена ) ( друга измена )

План јавних набавки - ауто ( позив, обавештење о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка, одлука о додели уговора )

План јавних набавки за 2022. годину. ( прва измена )

План јавних набавки за 2023. годину