Декоратер зидних површина

 


 

Листа општеобразовних предмета и предвиђени часови по годинама

Листа стручних предмета и предвиђени часови по годинама

 

Декоратер зидних површина је трогодишњи образовни профил који у Техничкој школи Шабац такође има прилично дугу традицију. То је традиционално, али данас и доста тражено занимање. Кроз трогодишње школовање ученици се оспособљавају за припрему и извођење молерско-фарбарских и тапетарских радова, као и послова украсне гипсане орнаментике.

Велики број ученика је до сада стекао значајна практична знања из области послова:

  • облагања хоризонталних и вертикалних површина керамичким плочицама
  • израде терацо подова
  • молерско-фарбарских радова
  • тапетарских радова
  • израде гипсаних површина и орнаментике