Седнице одељењских већа

 

 

1

ТРОМЕСЕЧЈЕ

1

ПОЛУГОДИШТЕ

3

ТРОМЕСЕЧЈЕ

КРАЈ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ

ЗАВРШНИ

РАЗРЕДИ

07.11.2017.

30.01.2018.

30.03.2018.

25.05.2018.

01.06.2018.

ОСТАЛИ

РАЗРЕДИ

07.11.2017.

30.01.2018.

13.04.2018.

15.06.2018.

22.06.2018.

 

Седнице наставничких већа

 

 

1

ТРОМЕСЕЧЈЕ

1

ПОЛУГОДИШТЕ

3

ТРОМЕСЕЧЈЕ

КРАЈ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ

ЗАВРШНИ

РАЗРЕДИ

14.11.2017.

30.01.2018.

20.02.2018.

30.03.2018.

01.06.2018.

ОСТАЛИ

РАЗРЕДИ

14.11.2017.

30.01.2018.

20.02.2018.

20.04.2018.

22.06.2018.

 

Према потреби седнице ће се одржавати и у другим терминима. 

Додела сведочанстава биће у четвртак, 28.06.2018.