СТРУЧНО ВЕЋЕ МАШИНСТВА

 

 1. мр Антонић Витомир, професор машинске групе предмета
 2. Милидраговић Босиљкапрофесор машинске групе предмета
 3. Несторовић Ковиљка, професор машинске групе предмета
 4. Лазаревић Драганапрофесор машинске групе предмета
 5. Ранковић Станимирпрофесор машинске групе предмета
 6. Соколовић Браниславпрофесор машинске групе предмета
 7. Мандић Добривојпрофесор машинске групе предмета
 8. Мијаиловић Зоранпрофесор машинске групе предмета
 9. Павић Слободанпрофесор машинске групе предмета
 10. Срдановић Катаринапрофесор машинске групе предмета
 11. Макевић Драгољуб, координатор практичне наставе

СТРУЧНО ВЕЋЕ ГРАЂЕВИНЕ

 

 1.  Јованић Миливој- председник стручног већа, професор грађевинске групе предмета
 2. Бекић Милан, професор грађевинске групе предмета
 3. Ђорђевић Љиљана, професор грађевинске групе предмета
 4. Божић Радомирпрофесор грађевинске групе предмета
 5. Глигорић Јасна, професор грађевинске групе предмета
 6. Дубљанин Катарина, професор грађевинске групе предмета
 7. Бировљевић Оливера, професор грађевинске групе предмета
 8. Савковић Татијана, професор грађевинске групе предмета
 9. Глигорић Маркопрофесор грађевинске групе предмета
 10. Марко Митровићпрофесор грађевинске групе предмета

СТРУЧНО ВЕЋЕ ОПШТЕОБРАЗОВНИХ ПРЕДМЕТА

 

 1. Ковачевић Јованка - председник стручног већа,  професор филозофије
 2. Божић Слађана, професор географије
 3. Павловић Биљанапрофесор географије
 4. Познановић Небојшапрофесор географије
 5. Гледић Никола, професор физике
 6. Дамњановић Оливера, професор биологије
 7. Арсић Мирјанапрофесор биологије
 8. Ђуричић Душица, професор историје
 9. Јовичић Радослава, професор историје
 10. Матић Миломир, професор социологије
 11. Павловић Ивона, професор хемије
 12. Степановић Весна, професор физике
 13. Taнасић Весна, професор грађанског васпитања
 14. Танацковић Весна, професор ликовне културе
 15. Гајић Маријапрофесор музичке културе
 16. Јосиповић Драгана, професор економске групе предмета
 17. Милетић Јулијанапрофесор економске групе предмета
 18. Лазић Саво, вероучитељ
 19. Ђурђевић Татјана, вероучитељ

СТРУЧНО ВЕЋЕ САОБРАЋАЈА

 

 1. Прица Јовица - председник стручног већа, професор саобраћајне групе предмета
 2. Mр маш. Милорад Гегић, професор, ДЕТАЉ БИОГРАФИЈЕ
 3. Крговић Драгица, професор саобраћајне групе предмета
 4. Ћурчић Бојан, професор саобраћајне групе предмета
 5. Раданчевић Ненад, професор саобраћајне групе предмета
 6. Белић Зоранпрофесор саобраћајне групе предмет
 7. Ранковић Стева, инструктор вожње
 8. Ђурић Љиљана, инструктор вожње
 9. Лујановић Синишаинструктор вожње

СТРУЧНО ВЕЋЕ СТРАНОГ ЈЕЗИКА

 

 1. Дашић Наташа, - пресдедник стручног већа, професор енглеског језика
 2. Тодоровић Маријана, професор енглеског језик
 3. Пантић Милица, професор енглеског језика
 4. Радовановић Снежана, професор енглеског језика
 5. Антонић Бранимирпрофесор енглеског језика