СТРУЧНО ВЕЋЕ МАТЕМАТИКЕ И ИНФОРМАТИКЕ

 

  1. Костић Борисав- председник стручног већа, професор математике
  2. Алимпић Ђурађ, професор математике
  3. Вешић Горданапрофесор математике
  4. Ковачевић Ђурђица, професор математике
  5. Павић Мирјана, професор математике
  6. Mилинковић Александра, професор математике
  7. Јакшић Надеждапрофесор информатике и рачунарства
  8. Пилиповић Маријапрофесор информатике и рачунарства
  9. Васић Марија, професор информатике и рачунарства
  10. Јеремић Дејан, професор информатике и рачунарства