СТРУЧНО ВЕЋЕ МАШИНСТВА

 

  1. Мандић Добривој - председник стручног већа, професор машинске групе предмета
  2. Лукић Рајкопрофесор машинске групе предмета
  3. Несторовић Ковиљка, професор машинске групе предмета
  4. Лазаревић Драганапрофесор машинске групе предмета
  5. Соколовић Браниславпрофесор машинске групе предмета
  6. Мијаиловић Зоранпрофесор машинске групе предмета
  7. Павић Слободанпрофесор машинске групе предмета
  8. Срдановић Катаринапрофесор машинске групе предмета
  9. Ненадовић Браниславпрофесор машинске групе предмета
  10. Макевић Драгољуб, координатор практичне наставе