СТРУЧНО ВЕЋЕ САОБРАЋАЈА

 

 1. Ћурчић Бојан - председник стручног већа, професор саобраћајне групе предмета
 2. Mр маш. Милорад Гегић, професор, ДЕТАЉ БИОГРАФИЈЕ
 3. Крговић Драгица, професор саобраћајне групе предмета
 4. Прица Јовица, професор саобраћајне групе предмета
 5. Раданчевић Ненад, професор саобраћајне групе предмета
 6. Мирослав Јованићпрофесор саобраћајне групе предмет
 7. Драгана Матић, професор саобраћајне групе предмет
 8. Ивана Цвејићпрофесор саобраћајне групе предмет
 9. Ранковић Стева, инструктор вожње
 10. Ђурић Љиљана, инструктор вожње
 11. Шипић Данијелаинструктор вожње