СТРУЧНО ВЕЋЕ МАТЕМАТИКЕ И ИНФОРМАТИКЕ

 

  1. Mилинковић Александра- председник стручног већа, професор математике
  2. Алимпић Ђурађ, професор математике
  3. Вешић Горданапрофесор математике
  4. Ковачевић Ђурђица, професор математике
  5. Павић Мирјана, професор математике
  6. Рогић Ненад , професор математике
  7. Јакшић Надеждапрофесор информатике и рачунарства
  8. Пилиповић Маријапрофесор информатике и рачунарства