СТРУЧНО ВЕЋЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА

 

  1. Симић Немања - председник стручног већа, професор физичког васпитања
  2. Живановић Предраг, професор физичког васпитања
  3. Мишић Владимирпрофесор физичког васпитања
  4. Чикарић Драганпрофесор физичког васпитања
  5. Милошевић Ђорђепрофесор физичког васпитања
  6. Софија Станојевићпрофесор физичког васпитања