СТРУЧНО ВЕЋЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ

  1.  Живковић Милан - председник стручног већа, професор електро групе предмета
  2. Васић Светислав, професор електро групе предмета
  3. Јовановић Ђорђепрофесор електро групе предмета
  4. Марковић Душан, професор електро групе предмета
  5. Арсеновић Виолета, професор електро групе предмета
  6. Николић Мира, професор електро групе предмета
  7. Јовановић Душкопрофесор електро групе предмета
  8. Савић Милан, професор електро групе предмета
  9. Беговић Никола, професор електро групе предмета
  10. Ђурић Aлександар, професор електро групе предмета
  11. Ђукановић Предраг, наставник практичне наставе
  12. Прица Мирослав, наставник практичне наставе
  13. Милишић Младеннаставник практичне наставе