ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА ВИСОКОГРАДЊУ

 


 

 

Листа општеобразовних предмета и предвиђени часови по годинама

Листа стручних предмета и предвиђени часови по годинама

 

Грађевински техничар је усмерење које се првенствено фокусира на појединца који својим умећем или вештинама употребљава изворне или прерађене производе из природе (дрво, земља, камен, бетон, челик...) и планирано их користи за изградњу објеката. Поред тога што планира, грађевински техничар и надзире изградњу истих. Овде се ученици школују за рад на  објектима високоградње (стамбени и индустријски објекти).

 

Ово усмерење је првенствено намењено будућим занимањима техничара - пословође, градитеља или извођача-технолога. Њихов посао се своди на организацију и надгледање већег или мањег дела послова на градилишту. Занимање подразумева припрему и организацију градње.  Они се још називају  и планери - диспечери и калкуланти - аналитичари. Техничари се баве цртањем – разрађивањем нацрта, посебно њихових детаља.

Да би се неки објекат градио што брже, квалитетније и јефтиније, потребно је градњу темељно планирати, детаљно израдити пројектну документацију и онда све то "на терену" остварити.  Треба одредити редослед и динамику извођења радова, планирати број потребних радника и количину материјала. Идејни пројекти грађевине  креирају се пре грађења, али они непосредно пре градње морају добити свој крајњи облик. То значи да техничари морају нацртати многе појединости објекта који се гради.

Овај смер подразумева стицање знања из:

  • пројектовања и изградње свих врста зграда
  • испитивања и премеравања земљишта за грађевинске објекте
  • испитивања грађевинског материјала
  • коришћења савремених софтверских алата за израду грађевинских конструкција (AutoCAD, ArchiCAD)
  • израде техничке грађевинске документације