Ocena korisnika:   / 0

УПИС ЗА ШКОЛСКУ 2016-2017. ГОДИНУ


План уписа редовних ученика у први разред школске 2016-2017.

 

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА БРОЈ ПЛАНИРАНИХ МЕСТА ЗА УПИС
трогодишње четворогодишње
одељења ученика одељења ученика
Eлектротехничар рачунара 1 30
Електротехничар процесног управљања 1 30
Аутоелектричар  1  30
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА БРОЈ ПЛАНИРАНИХ МЕСТА ЗА УПИС
трогодишње четворогодишње
одељења ученика одељења ученика
Машински техничар за компјутерско конструисање 1 30
Аутомеханичар 1 15
Механичар грејне и расхладне технике  15
ГРАЂЕВИНАРСТВО БРОЈ ПЛАНИРАНИХ МЕСТА ЗА УПИС
трогодишње четворогодишње
одељења ученика одељења ученика
Архитектонски техничар 1 30
Руковалац грађевинском механизацијом 1 30
САОБРАЋАЈ БРОЈ ПЛАНИРАНИХ МЕСТА ЗА УПИС
трогодишње четворогодишње
одељења ученика одељења ученика
Техничар друмског саобраћаја 1 30
Возач моторних возила  1  30

 

План уписа ванредних ученика у школској 2016-2017.

 

Аутоелектричар 3 ученика
Руковалац грађевинском механизациојом 3 ученика 

 

 

Ocena korisnika:   / 0

УПИС ЗА ШКОЛСКУ 2017-2018. ГОДИНУ


План уписа редовних ученика у први разред школске 2017-2018.

 

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА БРОЈ ПЛАНИРАНИХ МЕСТА ЗА УПИС
трогодишње четворогодишње
одељења ученика одељења ученика
Администратор рачунарских мрежа 1 30
Електротехничар процесног управљања 1 30
Аутоелектричар  1  30
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА БРОЈ ПЛАНИРАНИХ МЕСТА ЗА УПИС
трогодишње четворогодишње
одељења ученика одељења ученика
Машински техничар за компјутерско конструисање 1 30
Аутомеханичар 1 15
Механичар грејне и расхладне технике  15
ГРАЂЕВИНАРСТВО БРОЈ ПЛАНИРАНИХ МЕСТА ЗА УПИС
трогодишње четворогодишње
одељења ученика одељења ученика
Архитектонски техничар 1 30
Декоратер зидних површина 1 15
Керамичар-терацер-пећар  1 15 
САОБРАЋАЈ БРОЈ ПЛАНИРАНИХ МЕСТА ЗА УПИС
трогодишње четворогодишње
одељења ученика одељења ученика
Техничар друмског саобраћаја 1 30
Возач моторних возила  1  30

 

План уписа ванредних ученика у школској 2017-2018.

 

Аутоелектричар 3 ученика
Руковалац грађевинском механизациојом 3 ученика 

 

 

Ocena korisnika:   / 0

УПИС ЗА ШКОЛСКУ 2019-2020. ГОДИНУ


План уписа редовних ученика у први разред школске 2019-2020.

 

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА БРОЈ ПЛАНИРАНИХ МЕСТА ЗА УПИС
трогодишње четворогодишње
одељења ученика одељења ученика
Електортехничар информационих технологија 1 30
Електротехничар процесног управљања 1 30
Аутоелектричар  1  30
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА БРОЈ ПЛАНИРАНИХ МЕСТА ЗА УПИС
трогодишње четворогодишње
одељења ученика одељења ученика
Техничар за компјутерско управљање ( CNC ) машина 1 30
Оператер машинске обраде 1 30
ГРАЂЕВИНАРСТВО БРОЈ ПЛАНИРАНИХ МЕСТА ЗА УПИС
трогодишње четворогодишње
одељења ученика одељења ученика
Архитектонски техничар 1 30
Декоратер зидних површина 1 15
Керамичар-терацер-пећар  1 15 
Руковалац грађевинском механизацијом  1 30 
САОБРАЋАЈ БРОЈ ПЛАНИРАНИХ МЕСТА ЗА УПИС
трогодишње четворогодишње
одељења ученика одељења ученика
Техничар друмског саобраћаја 1 30
Возач моторних возила  1  30

 

План уписа ванредних ученика у школској 2019-2020. (кандидати старији од 17 година)

 

Аутоелектричар 3 ученика
Руковалац грађевинском механизациојом 3 ученика 
Керамичар-терацер-пећар 3 ученика
Оператер машинске обраде 3 ученика
Декоратер зидних површина 3 ученика
Возач моторних возила 3 ученика

 

 

Стручно упутство за спровођење уписа ученика у средњу школу.

Смернице за прилагођавање пријемног испита за средњу школу.