СТРУЧНО ВЕЋЕ ГРАЂЕВИНЕ

 

  1.  Јованић Миливој- председник стручног већа, професор грађевинске групе предмета
  2. Бекић Милан, професор грађевинске групе предмета
  3. Ђорђевић Љиљана, професор грађевинске групе предмета
  4. Божић Радомирпрофесор грађевинске групе предмета
  5. Глигорић Јасна, професор грађевинске групе предмета
  6. Дубљанин Катарина, професор грађевинске групе предмета
  7. Бировљевић Оливера, професор грађевинске групе предмета
  8. Савковић Татијана, професор грађевинске групе предмета
  9. Глигорић Маркопрофесор грађевинске групе предмета
  10. Марко Митровићпрофесор грађевинске групе предмета