СПИСАК ОДЕЉЕЊА, ОДЕЉЕЊСКИХ СТЕРЕШИНА И РАСПОРЕД ОДЕЉЕЊА ПО УЧИОНИЦАМА

 

 ОДЕЉЕЊЕ. ЗАНИМАЊЕ  УЧИОНИЦА 
ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА
ПРВА СМЕНА (7.30-13.30)
II1 ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА 2 Д. МАРКОВИЋ
II2

 ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ПРОЦЕСНОГ

 УПРАВЉАЊА

1 Ђ.ЈОВАНОВИЋ
II3

 МАШИНСКИ ТЕХИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО

 КОНСТРУИСАЊЕ

14 А.МИЛЕНКОВИЋ
II4

АРХИТЕКТОНСКИ ТЕХНИЧАР  

22 Р.БОЖИЋ
II5
 ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА 7 В.АНТОНИЋ
II6
 АУТОЕЛЕКТРИЧАР 3 Д.ЂЕРМАНОВИЋ
II7  АУТОМЕХАНИЧАР/МЕХАНИЧАР ГРЕЈНЕ И РАСХЛАДНЕ ТЕХНИКЕ  15 В.ЂУРИЋ
II8
 РУКОВАЛАЦ ГРАЂЕВИНСКОМ МЕХАНИЗАЦИЈОМ 25 М.ЈОВАНИЋ
II9 ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА 12 Б.ЋУРЧИЋ
IV1

АДМИНИСТРАТОР РАЧУНАРСКИХ 

МРЕЖА - оглед

9 С.РАДОВАНОВИЋ
IV2

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ПРОЦЕСНОГ

 УПРАВЉАЊА

10 С.ВАСИЋ
IV3

МАШИНСКИ ТЕХИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО

 КОНСТРУИСАЊЕ

28 Б.МИЛИДРАГОВИЋ
IV4

ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА 

ВИСОКОГРАДЊУ

24 Љ.ЂОРЂЕВИЋ
IV5

ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА

8 Р.ЈОВИЧИЋ
 ОДЕЉЕЊЕ. ЗАНИМАЊЕ  УЧИОНИЦА 
ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА
ДРУГА СМЕНА (13.35-19.35)
I1

АДМИНИСТРАТОР РАЧУНАРСКИХ

МРЕЖА

10 Ђ. АЛИМПИЋ
I2

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ПРОЦЕСНОГ

УПРАВЉАЊА

13 Ђ.КОВАЧЕВИЋ
I3 МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ
14 М.ПАВИЋ
I4 АРХИТЕКТОНСКИ ТЕХНИЧАР  5 Н.ГЛЕДИЋ
I5  ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА 7 Ј.ПРИЦА
I6 АУТОЕЛЕКТРИЧАР 3 Т.КОВАЧЕВИЋ
I7

АУТОМЕХАНИЧАР/МЕХАНИЧАР ГРЕЈНЕ И РАСХЛАДНЕ ТЕХНИКЕ

15 Н.СИМИЋ 
I8

ДЕКОРАТЕР ЗИДНИХ ПОВРШИНА/КЕРАМИЧАР-ТЕРАЦЕР-ПЕЋАР

25 М.БЕКИЋ 
I9 ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА 6 С.СТОЈАНОВИЋ 
III1

АДМИНИСТРАТОР РАЧУНАРСКИХ 

МРЕЖА

9 М.НИКОЛИЋ
III2

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ПРОЦЕСНОГ

УПРАВЉАЊА

1 В.АРСЕНОВИЋ
III3

 МАШИНСКИ ТЕХИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО 

КОНСТРУИСАЊЕ

28  К.НЕСТОРОВИЋ
III4

 ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР

ЗА ВИСОКОГРАДЊУ

24 В.ТАНАЦКОВИЋ
III5

ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА

8 Д.КРГОВИЋ
III6

АУТОЕЛЕТРИЧАР

2 М.МАТИЋ
III7
ОПЕРАТЕР МАШИНСКЕ ОБРАДЕ 4 Д.ЧИКАРИЋ 
III8

РУКОВАЛАЦ ГРАЂЕВИНСКОМ

МЕХАНИЗАЦИЈОМ

22 М.ПИЛИПОВИЋ 
III9

ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА

12 М.МАРЈАНОВИЋ
I1

АДМИНИСТРАТОР РАЧУНАРСКИХ

МРЕЖА

10 Ђ. АЛИМПИЋ
I2

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ПРОЦЕСНОГ

УПРАВЉАЊА

13  Ђ.КОВАЧЕВИЋ
I3 МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ  14 М.ПАВИЋ
I4 АРХИТЕКТОНСКИ ТЕХНИЧАР  5 Н.ГЛЕДИЋ
I5  ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА 7 Ј.ПРИЦА
I6 АУТОЕЛЕКТРИЧАР 3 Т.КОВАЧЕВИЋ
I7 АУТОМЕХАНИЧАР/МЕХАНИЧАР ГРЕЈНЕ И РАСХЛАДНЕ ТЕХНИКЕ 15 Н.СИМИЋ 
I8

ДЕКОРАТЕР ЗИДНИХ ПОВРШИНА/КЕРАМИЧАР-ТЕРАЦЕР-ПЕЋАР

25 М.БЕКИЋ 
I9 ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА 6 С.СТОЈАНОВИЋ 
III1

АДМИНИСТРАТОР РАЧУНАРСКИХ 

МРЕЖА

9 М.НИКОЛИЋ
III2

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ПРОЦЕСНОГ

УПРАВЉАЊА

1 В.АРСЕНОВИЋ
III3

 МАШИНСКИ ТЕХИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО 

КОНСТРУИСАЊЕ

28  К.НЕСТОРОВИЋ
III4

 ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР

ЗА ВИСОКОГРАДЊУ

24 В.ТАНАЦКОВИЋ
III5

ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА

8 Д.КРГОВИЋ
III6

АУТОЕЛЕТРИЧАР

2 М.МАТИЋ
III7
ОПЕРАТЕР МАШИНСКЕ ОБРАДЕ 4 Д.ЧИКАРИЋ 
III8

РУКОВАЛАЦ ГРАЂЕВИНСКОМ

МЕХАНИЗАЦИЈОМ

22 М.ПИЛИПОВИЋ 
III9

ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА

12 М.МАРЈАНОВИЋ