СЕМИНАР СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА

У организацији Центра за стручно усавршавање Шабац, организован је ПРВИ СТРУЧНИ СКУП - ЗИМСКА ШКОЛА Мачванског округа за наставнике и професоре физике под називом

НАУЧНИ МЕТОД У НАСТАВИ ФИЗИКЕ-ЕКСПЕРИМЕНТ КАО ЦЕНТРАЛНИ ДЕО НАСТАВЕ

Реализатори овог тродневног скупа су професор Шабачке гимназије др Мирко Нагл и професор физике Техничке школе Шабац Никола Гледић. Овај стручни скуп је први такве врсте организован ове године у Србији, што даје посебну вредност и значај Техничкој школи Шабац, њеним ученицима и професорима. Сви они су својим радом и залагањем помогли да се овај технички захтеван и методички сложен образовни скуп успешно реализује.

 

SeminarFizika

Dodatne informacije