Наставни материјали...

Постављене су још 4 нове презенетације наставних материјала из предмета Ликовна култура

Постављене су 4 нове презентације наставних материјала из предмета Ликовна култура

Постављене су још две нове лекције "Матичне плоче - 2 и 3 део" из предмета Рачунарски хардвер (администратори рачунарских мрежа)

Постављена је нова лекција "Матичне плоче-1.део" из предмета Рачунарски хардвер (администратори рачунарскх мрежа)

Постављена је лекција "Напајање рачунара-3.део" из предмета Рачунарски хардвер (администратори рачунарских мрежа)

Постављена је нова лекција "Напајање рачунара-2.део" из предмета Рачунарски хардвер (администратори рачунарских мрежа)

Постављена је нова презентација "Напајања рачунара-1.део" из предмета Рачунарски хардвер (администратори рачунарских мрежа)... (проф.)

Постављена је нова презентација "Кућишта рачунара" из предмета Рачунарски хардвер (адмминистратори рачунарских мрежа).... (проф.)

Постављени су наставни материјали (презентације) из предмета Ликовна култура (проф. Весна Танацковић)....

Постављени су нови материјали за преузимање из oбласти машинства (проф. Милоје Ђурић), тестови за припрему ученика за обласна и републичко такмичење...

Постављена је презентација из предмета "Рачунарски хардвер" (администратори рачунарских мрежа) о Изради процесорских чипова (проф.)

Такође су ажурирани материјали за предмете ПРОГРАМИРАЊЕ (проф. Мира Николић) и РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ (за смер администратора рачунарских мрежа), (проф. Д. Марковић)

Dodatne informacije