Седнице одељењских већа

 

 

1

ТРОМЕСЕЧЈЕ

1

ПОЛУГОДИШТЕ

3

ТРОМЕСЕЧЈЕ

КРАЈ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ

ЗАВРШНИ

РАЗРЕДИ

01.11.2023.

02.11.2023.

 27.12.2023.

28.12.2023.

21.03.2024.

24.05.2024.

03.06.2024.

ОСТАЛИ

РАЗРЕДИ

01.11.2023.

02.11.2023.

27.12.2023.

28.12.2023.

04.04.2024.

05.04.2024.

10.06.2024.

24.06.2024.

 

Седнице наставничких већа

 

 

1

ТРОМЕСЕЧЈЕ

1

ПОЛУГОДИШТЕ

3

ТРОМЕСЕЧЈЕ

КРАЈ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ

ЗАВРШНИ

РАЗРЕДИ

16.11.2023.

23.01.2024.

26.03.2024.

5.06.2024.

ОСТАЛИ

РАЗРЕДИ

16.11.2023.

23.01.2024.

11.04.2024.

25.06.2024.

 

Према потреби седнице ће се одржавати и у другим терминима. 

Додела сведочанстава биће у петак, 28.06.2024.