Седнице одељењских већа

 

 

1

ТРОМЕСЕЧЈЕ

1

ПОЛУГОДИШТЕ

3

ТРОМЕСЕЧЈЕ

КРАЈ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ

ЗАВРШНИ

РАЗРЕДИ

09.11.2022.

10.11.2022.

 29.12.2022.

30.12.2022.

30.03.2023.

22.05.2023.

31.05.2023.

ОСТАЛИ

РАЗРЕДИ

09.11.2022.

10.11.2022.

29.12.2022.

30.12.2022.

06.04.2023.

07.04.2023.

09.06.2023.

21.06.2023.

 

Седнице наставничких већа

 

 

1

ТРОМЕСЕЧЈЕ

1

ПОЛУГОДИШТЕ

3

ТРОМЕСЕЧЈЕ

КРАЈ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ

ЗАВРШНИ

РАЗРЕДИ

17.11.2022.

19.01.2023.

31.03.2023.

5.06.2023.

ОСТАЛИ

РАЗРЕДИ

17.11.2022.

19.01.2023.

27.04.2023.

26.06.2023.

 

Према потреби седнице ће се одржавати и у другим терминима. 

Додела сведочанстава биће у среду, 28.06.2023.