Седнице одељењских већа

 

 

1

ТРОМЕСЕЧЈЕ

1

ПОЛУГОДИШТЕ

3

ТРОМЕСЕЧЈЕ

КРАЈ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ

ЗАВРШНИ

РАЗРЕДИ

09.11.2020.

 21.-24.12.2021.

26.03.2021.

25.05.2021.

0.06.2021.

ОСТАЛИ

РАЗРЕДИ

09.11.2020.

21.-24.12.2021.

09.04.2021.

15.06.2021.

22.06.2021.

 

Седнице наставничких већа

 

 

1

ТРОМЕСЕЧЈЕ

1

ПОЛУГОДИШТЕ

3

ТРОМЕСЕЧЈЕ

КРАЈ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ

ЗАВРШНИ

РАЗРЕДИ

18.11.2020.

22.01.2021.

26.03.2021.

1.06.2021.

ОСТАЛИ

РАЗРЕДИ

18.11.2020.

22.01.2020.

20.04.2021.

22.06.2021.

 

Према потреби седнице ће се одржавати и у другим терминима. 

Додела сведочанстава биће у недељу, 28.06.2021.