Седнице одељењских већа

 

 

1

ТРОМЕСЕЧЈЕ

1

ПОЛУГОДИШТЕ

3

ТРОМЕСЕЧЈЕ

КРАЈ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ

ЗАВРШНИ

РАЗРЕДИ

09.11.2021.

10.11.2021.

 28.12.2021.

29.12.2021.

25.03.2022.

25.05.2022.

01.06.2022.

ОСТАЛИ

РАЗРЕДИ

09.11.2021.

10.11.2021.

28.12.2021.

29.12.2021.

07.04.2022.

08.04.2022.

15.06.2022.

22.06.2022.

23.06.2022.

 

Седнице наставничких већа

 

 

1

ТРОМЕСЕЧЈЕ

1

ПОЛУГОДИШТЕ

3

ТРОМЕСЕЧЈЕ

КРАЈ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ

ЗАВРШНИ

РАЗРЕДИ

18.11.2021.

22.01.2022.

25.03.2022.

1.06.2022.

ОСТАЛИ

РАЗРЕДИ

18.11.2021.

22.01.2022.

20.04.2022.

23.06.2022.

 

Према потреби седнице ће се одржавати и у другим терминима. 

Додела сведочанстава биће у уторак, 28.06.2022.