ШКОЛСКИ ТИМОВИ

 

Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

Одговорно лице: Драгица Крговић, професор-координатор тима

 Остали чланови тима:

 1. Бранка Милићевић,  директор школе
 2. Милан Живковић,  помоћник директора школе
 3. Драгољуб Макевић, координатор практичне наставе
 4. Душанка Јовановић, школски психолог
 5. Данијела Живановић, школски педагог
 6. Катарина Савић, секретар школе
 7. Немања Симић, професор 
 8. Зоран Петровић, школски полицајац (064/9008588)
 9. Милош Степановић, ученик

 

Тим за инклузивно образовање

Одговорно лице: Драгана Ђермановић, професор-координатор тима

Остали чланови тима:

 1. Данијела Живановић, школски педагог
 2. Душанка Јовановић, школски психолог
 3. БранкаМилићевић, директор
 4. Милан Живковић, помоћник директора
 5. Миливој Јованић, професор
 6. Тамара Цвијановић, професор

 

Тим за самовредновање

Одговорно лице: Данијела Живановић, школски педагог - координатор тима

Остали чланови тима:

 1. Душанка Јовановић, школски психолог
 2. Бранка Милићевићдиректор
 3. Милан Живковић, помоћник директора
 4. Бојан Ћурчић, професор
 5. Ђорђе Јовановић, професор
 6. Наташа Пјевалица, представник Савета родитеља 
 7. Лазар Јањић, ученик

 

Тим за каријерно вођење и саветовање ученика

Одговорно лице:Душанка Јовановић, психолог - координатор тима

Остали чланови тима:

 1. Бранка Милићевић, директор школе
 2. Данијела Живановић, школски педагог
 3. Милан Живковић, помоћник директора
 4. Мирјана Пилиповић, професор
 5. Надежда Јакшић, професор
 6. Љиљана Ђорђевић, професор
 7. Весна Танацковић, професор
 8. Јана, представник компаније Галеб

 

Тим за додатну подршку и превенцију осипања ученика

Одговорно лице: Бранка Милићевић, директор школе– координатор тима

Остали чланови тима:

 1. Данијела Живановић, школски педагог
 2. Душанка Јовановић, школски психолог
 3. Милан Живковић, помоћник директора
 4. Светислав Васићпрофесор
 5. Оливера Дамњановићпрофесор
 6. Драгана Лазаревићпрофесор
 7. Оливера Бировљевићпрофесор
 8. Снежана Радовановићпрофесор
 9. Дејан Јеремићпрофесор
 10. Тамара Цвијановићпрофесор
 11. Милан Бекићпрофесор
 12. Јовица Прицапрофесор

 

Тим за промоцију школе

Одговорно лице:Александар Ђурић, професор-координатор тима

Чланови тима:

 1. Данијела Живановић, школски педагог
 2. Душанка Јовановић, школски психолог
 3. Бранка Милићевић, директор
 4. Милан Живковић, професор, помоћник директора
 5. Владимир Поповић, професор
 6. Јовица Прица, професор
 7. Добривој Мандић, професор
 8. Представници ученика

 

Тим за израду пројеката

Одговорно лице: Оливера Бировљевић, професор-координатор тима

Чланови тима:

 1. Бранка Милићевић, директор
 2. Љиљана Ђорђевић, професор
 3. Радомир Божић, професор
 4. Владимир Поповић, професор
 5. Милан Бекић, професор
 6. Миливој Јованић, професор
 7. Катарина Дубљанин, професор
 8. Татијана Савковић, професор
 9. Марко Глигорић, професор

 

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва

Одговорно лице: Бранка Милићевић, директор школе– координатор тима

Чланови тима:

 

 1. Данијела Живановић, школски педагог
 2. Душанка Јовановић, школски психолог
 3. Милан Живковић, помоћник директора
 4. Снежана Радовановић, професор
 5. Тамара Цвијановић, професор
 6. Бојан Ћурчић, професор
 7. Оливера Дамњановић, професор

 

Тим за културну и јавну делатност школе

 

Одговорно лице: Драгана Ђермановић, професор-координатор тима

Чланови тима:

 

 1. Бошко Живановић, професор
 2. Мирјана Илић, професор
 3. Милена Мишковић, професор
 4. Радослава Јовичић, професор
 5. Слађана Божић, професор
 6. Софија Стојановић, професор

 

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе

Одговорно лице: Бранка Милићевић, директор

Чланови тима:

 1. Милан Живковићпомоћник директора школе
 2. Душанка Јовановић, школски психолог
 3. Данијела Живановић, школски педагог
 4. Надежда Јакшић, професор
 5. Душица Ђуричић, професор
 6. Милица Пантић, професор
 7. Марија Марјановић, професор
 8. Срдановић Катарина, професор
 9. Мира Николић, професор
 10. Немања Симић, професор
 11. Радомир Божић, професор
 12. Предраг Живановић, професор

 

Тим за професионални развој

Одговорно лице: Данијела Живановић, школски педагог-координатор тима

Чланови тима:

 1. Бранка Милићевићдиректор школе
 2. Душанка Јовановић, школски психолог
 3. Милан Живковић, помоћник директора школе
 4. Светислав Васићпрофесор стручних предмета
 5. Борисав Костићпрофесор математике
 6. Милан Савић, професор стручних предмета