СТРУЧНИ АКТИВИ

 

Стручни актив за развој школског програма

Одговорно лицеБранка Милићевић, директор

Остали чланови актива:

 1. Милан Живковић, помоћник директора – координатор актива
 2. Данијела Живановић , школски педагог
 3. Душанка Јовановић , школски психолог
 4. Снежана Радовановић , професор
 5. Александра Миленковић, професор
 6. Софија Стојановић, професор
 7. Марија Марјановић , професор
 8. Јовица Прица , професор
 9. Оливера Бировљевић, професор
 10. Добривој Мандић , професор
 11. Милан Савић , професор
 12. Ивона Павловић, професор

 

 

Стручни актив за развојно планирање

Одговорно лицеБранка Милићевић, директор

Остали чланови актива:

 1. Данијела Живановић, школски педагог
 2. Душанка Јовановић, школски психолог
 3. Милан Живковић, помоћник директора
 4. Александра Миленковић, члан Школског одбора, представник Наставничког већа
 5. Немања Симић, професор
 6. Божана Николић, представник Савета родитеља
 7. Боја Ћурчић, професор
 8. Наташа Дашић-Михаиловић, професор
 9. Стефан Поповић, представник Ученичког парламента
 10. , представник Школског одбора

 

Милићевић Бранка, помоћник директора – координатор актива

2.         Живановић Данијела, школски педагог

3.         Јовановић Душанка, школски психолог

4.         Тодоровић Маријана, професор

5.         Костић Борисав, професор

6.         Стојановић Софија, професор

7.         Марјановић Марија, професор

8.         Прица Јовица, професор

9.         Ђорђевић Љиљана, професор

          10.         Несторовић Ковиљка, професор

          11.         Марковић Душан, професор

          12.         Ковачевић Јованка, професор