Директор Техничке школе Шабац БРАНКА МИЛИЋЕВИЋ
Помоћник директора Милан Живковић
Секретар Катарина Савић
Координатор практичне наставе Драгољуб Макевић
Школски психолог Душанка Јовановић
Школски педагог Данијела Живановић

 
Референт

Весна Панић

Рачуноводство Емина Прица
Благајник Мирјана Јовановић
Библиотекар Снежана Ранковић
 
   
Чланови школског одбора:
  1. Славица Богдановићпредставник локалне самоуправе
  2. Недељко Бабић- представник локалне самоуправе
  3. Миљан Угринић - представник локалне самоуправе
  4. Александра Миленковићпредставник наставничког већа школе
  5. Љиљана Ђорђевић- представник наставничког већа школе
  6. Милан Савић - представник наставничког већа школе
  7. Марина Богдановић - представник савета родитеља
  8. Војана Савић - представник савета родитеља
  9. Марија Кнежевић - представник савета родитеља

    Oливера Дамњановић, председник Уније синдиката просветних радника РС