С П И С А К

ЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА КОЈИ РАДЕ НА ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКАТА ШКОЛЕ

 

 

ПОСЛОВИ ОДРЖАВАЊА ОБЈЕКАТА, ИНСТАЛАЦИЈА, ИНВЕНТАРА  И ДВОРИШТА, ПОПРАВКЕ КВАРОВА - ДОМАРИ :

 

 1. Петар Васић
 2. Јова Лазаревић

 

ПОСЛОВИ ОДРЖАВАЊА СИСТЕМА ГРЕЈАЊА – ЛОЖАЧИ :

 

 1. Миленко Нинковић
 2. Влада Петровић

 

ПОСЛОВИ ЧИШЋЕЊА И ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ – СПРЕМАЧИЦЕ :

 

 1. Љиљана Димитријевић
 2. Љубинка Дукић
 3. Милијана Дамњановић
 4. Нада Перић
 5. Снежана Миловановић
 6. Марија Новаковић
 7. Владанка Васић
 8. Ненадовић Биљана
 9. Зељић Весна
 10. Гордана Рувидић
 11. Весна Панић