ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА

 


 

 Листа општестручних и стручних предмета 

Школовање возача моторних возила траје три године, кроз општеобразовне, стручне предмете и практичну наставу. За разлику од особа које су стекле неко друго образовање и возачку дозволу у поменутим категоријама, свршени ученици Теничке школе Шабац у овом занимању имају предност приликом запошљавања као професионални возачи, јер им диплома коју добију обезбеђује статус професионалца.

По завршетку средњег образовања, возачи моторних возила могу уписати вишу школу саобраћајне или машинске струке, а такође и завршити В степен образовања и стећи звање инструктора вожње.

Возачи моторних возила могу се запослити у свим предузећима која се баве превозом робе или путника као и у свим предузећима која поседују сопствени возни парк, али могу отворити и сопствено предузеће. Са 21 годином могу полагати специјализацију за возача – инструктора, радити на обуци возача као инструктори вожње.

 

 

Током  првог, другог и трећег разреда практична настава се обавља у школи и у специјализованим предузећима. Ученици се оспособљавају да се баве: техничким одржавањем возила, погонским моторима, поправком и одржавањем главних делова, системом за хлађење, механизмом за управљање, спојницама, мењачима степена преноса, погонским мостом и зглобним преносницима, системом за ослањање, точковима и пнеуматицима, системом за кочење ...

У трећем разреду из овог предмета се врши обавезна обука и полагање за "Б" и "Ц" категорију возила. На крају другог и трећег разреда изводи се практична настава у блоку у трајању од две недеље.

Школа поседује сопствена возила за обуку, у коме се врши комплетна обука за полагање возачког испита. Ученици саобраћајне струке, остварујући прописани наставни план за своју струку, имају могућност бесплатне обуке и полагања возачког испита.