СТРУЧНО ВЕЋЕ САОБРАЋАЈА

 

 1. Прица Јовица - председник стручног већа, професор саобраћајне групе предмета
 2. Mр маш. Милорад Гегић, професор, ДЕТАЉ БИОГРАФИЈЕ
 3. Крговић Драгица, професор саобраћајне групе предмета
 4. Ћурчић Бојан, професор саобраћајне групе предмета
 5. Раданчевић Ненад, професор саобраћајне групе предмета
 6. Белић Зоранпрофесор саобраћајне групе предмет
 7. Матић Анапрофесор саобраћајне групе предмет
 8. Дејан Радовановић, професор саобраћајне групе предмет
 9. Ивана Цвејићпрофесор саобраћајне групе предмет
 10. Ранковић Стева, инструктор вожње
 11. Ђурић Љиљана, инструктор вожње
 12. Шипић Данијелаинструктор вожње