СТРУЧНО ВЕЋЕ ОПШТЕОБРАЗОВНИХ ПРЕДМЕТА

 

 1. Ковачевић Јованка - председник стручног већа,  професор филозофије
 2. Божић Слађана, професор географије
 3. Познановић Небојшапрофесор географије
 4. Илић Срећко, професор физике
 5. Дамњановић Оливера, професор биологије
 6. Ђуричић Душица, професор историје
 7. Јовичић Радослава, професор историје
 8. Матић Миломир, професор социологије
 9. Павловић Ивона, професор хемије
 10. Степановић Весна, професор физике
 11. Taнасић Весна, професор грађанског васпитања
 12. Танацковић Весна, професор ликовне културе
 13. Гајић Маријапрофесор музичке културе
 14. Пантић Миланпрофесор музичке културе
 15. Јосиповић Драгана, професор економске групе предмета
 16. Којић Јулијанапрофесор економске групе предмета
 17. Лазић Саво, вероучитељ
 18. Ђурђевић Татјана, вероучитељ