СТРУЧНО ВЕЋЕ СТРАНОГ ЈЕЗИКА

 

  1. Дашић Наташа, - пресдедник стручног већа, професор енглеског језика
  2. Тодоровић Маријана, професор енглеског језик
  3. Пантић Милица, професор енглеског језика
  4. Радовановић Снежана, професор енглеског језика
  5. Антонић Бранимирпрофесор енглеског језика