СТРУЧНО ВЕЋЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ

 

  1. Марјановић Марија - председник стручног већа, професор српског језика и књижевности
  2. Ђурић Вера, професор српског језика и књижевности
  3. Илић Мирјана, професор српског језика и књижевности 
  4. Цвијановић Тамара, професор српског језика и књижевности
  5. Нинковић Милицапрофесор српског језика и књижевности
  6. Живановић Бошкопрофесор српског језика и књижевности
  7. Рашковић Мирјана, професор српског језика и књижевности
  8. Мишковић Милена, професор српског језика и књижевности