СТРУЧНО ВЕЋЕ МАТЕМАТИКЕ И ИНФОРМАТИКЕ

 

  1. Mилeнковић Александра- председник стручног већа, професор математике
  2. Марковић Јелена, професор математике
  3. Вешић Горданапрофесор математике
  4. Павић Мирјана, професор математике
  5. Костић Борисав, професор математике
  6. Јакшић Надеждапрофесор информатике и рачунарства
  7. Пилиповић Маријапрофесор информатике и рачунарства