СТРУЧНО ВЕЋЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ

  1. Александар Ђурић - председник стручног већа, професор електро групе предмета
  2. Светислав Васић, професор електро групе предмета
  3. Ђорђе Јовановићпрофесор електро групе предмета
  4. Душан Марковић, професор електро групе предмета
  5. Виолета Арсеновић, професор електро групе предмета
  6. Мила Николић, професор електро групе предмета
  7. Милан Живковић, професор електро групе предмета
  8. Милан Савић, професор електро групе предмета
  9. Дејан Јеремићпрофесор електро групе предмета
  10. Татјана Досковић, професор електро групе предмета
  11. Дејан Тадићпрофесор електро групе предмета
  12. Младен Милишићнаставник практичне наставе
  13. Владимир Миловановић, наставник практичне наставе