ТЕХНИЧАР МАХАТРОНИКЕ


Техничар мехатронике је нови образовни профил који омогућава праћење савремених токова науке и технологије и биће неопходан у савременим производним погонима. У току четворогодишњег школовање ученици стичу потребна знања и вештине за функционално повезивање електро, машинских и информатичких технологија.


Ученици усвајају знања из електронике, теорије система аутоматског управљања, мерења, механике, хидраулике, пнеуматике, рачунарства и роботике. Након завршетка школовања ученици ће бити оспособљени за рад и одржавање комплексне опреме и система, који се састоје од електротехничких (електронских), машинских, оптичких, аутоматизованих и рачунарских склопова, за наџирање сложених процеса у погонима и пројектовање аутоматских система, машина и алата. Техничар мехатронике услужно (сервисно) одржава и поправља сложену опрему и системе (аутоматизоване, односно компјутерски вођене) у производној техници, медицинској техници, техничким процесима, мерној опреми и сл.

м1м2

 

 

 

 

 

 

 

Настава се одвија у малим групама, у савременим и посебно опремљеним лабораторијама. Лабораторије су опремљене свим потребним уређајима за лако и успешно савладавање градива (један ученик-један рачунар, испитни столови за: електротехнику, хидраулику, пнеуматику, роботска станица, итд.)
Након завршеног школовања ученицима се пружа могућност:
- запослења у аутомобилској и хемијској индустрији, област медицине, мерења, контроле и кибернетике итд.
- наставка школовања на струковним и академским студијама (електротехнички факултет, машински факултет, информатички...).