АДМИНИСТРАТОР РАЧУНАРСКИХ МРЕЖА

 


 

 

Листа oпштеобразовних предмета и број предвиђених часова по годинама

Листа стручних предмета и број предвиђених часова по годинама

Циљеви и исходи програма огледа 

 

Школовање за ово занимање, на нивоу средњег стручног образовања, је почело 2006. године као огледно.Техничка школа Шабац ове године уписује другу генерацију ученика за ово перспективно занимање. Администратор рачунарских мрежа је смер који је и ове године понуђен ученицима за упис из много разлога. Као и за смер електротехниачара рачунара, и овај смер је један од најперспективнијих у нашој школи и вероватно ће бити избор најбољих ученика.

Као и већина огледних образовних профила, и овај образовни профил је посебан, што значи да су наставни планови и програми засновани на модуларном принципу и са повећаним бројем часова практичне наставе. Предвиђено градиво се обрађује по модулима тј. групама наставних тема и ученици се оцењују тако што се проверава њихово знање део по део, тј. по модулима. Ученицима су понуђении изборни предмети које могу похађати током све четири године школовања. Ради се у групама од по 10 ученика у савремено опремљеним кабинетима и са стручним наставним кадром.

Овај образовни профил настао је услед невероватно брзог развоја ИТ сектора као и свеукупне рачунарске индустрије и интернета. Последњих година јавила се потреба за оспособљавањем ученика који ће бити у могућности да стекну знања из најновијих достигнућа из области рачунарских мрежа, хардверских технологија, програмирања и интернет технологија. Већ у првој години ученици имају предмете рачунарског хардвера, мрежне опреме и рачунарског софтвера који су основа за даље усавршавање из ове области.

Ученици се оспособљавају да раде са основном рачунарском опремом, активним мрежним уређајима (рутер, свич), са основама хоризонталног и вертикалног каблирања, типовима умрежавања, мрежним топологијама. Из предмета рачунарског хардвера учи се детаљно о рачунарским компонентама, њиховој замени и одржавању и ученици се оспособљавају да самостално одржавају хардверске рачунарске систмеме.

Друга година подразумева нешто обимније предмете Апликативног софтвера и Мрежне опреме. Детаљно се изучавају актуелни оперативни системи (Linux, Windows) и још детаљније се изучава активна мрежна опрема (конфигурисање једноставнијих рутерских и свич LAN мрежа). Ученци имају и предмете Електронике, Електротехнике и Програмирања (изучавају се програмски језици C++ i C#).

Трећа година је предвиђена за проучавање мрежних оперативних система и детаљно се проучава концепт рачунарских мрежа (типови мрежних топологија, протоколи рутирања, IPv4 и IPv6 адресирање, елементи бежичних мрежа, WAN и MAN мрежне инфраструктуре). Изучава се Windows Server 2008  и основе његовог конфигурисања.

Четврта година је преедвиђена за изучавање напредних мрежних технологија, изучавање елемената мрежне заштите и основа Интернет програмирања (Јава програмирање и HTML, XHTML језик). Такође се наставља предмет Рачунарске мреже из 3 године и још детаљније се проучавају елементи напредних мрежних система. Предвиђен је предмет Сервери, где се проучавају серверски мрежни системи и серверске мреже. Уведен је и предмет Техничке документације.

Овај образовни профил ученицима пружа мнго могућности за касније школовање и усавршавање. Поред студирања на техничким факултетима, ученици ће имати могућност запослења на радним местима мрежних администратора или техничара за одржавање рачунарских система. Са стеченим знањем могу конкурисати за стицање напредних сертификата мрежних технологија (Microsoft, Cisco).