Керамичар терацер пећар

 


 

Листа општеобразовних предмета и предвиђених часова по годинама  

Листа стручних предмета и предвиђених часова по годинама 

  

У савременом грађевинарству керамичарски радови се веома много примењују Овај образовни профил бави се облагањем спољних и унутрашњих зидова и подова керамичарским плочицама у купатилима, степеништима, базенима, фонтанама, постављањем мозаика у купатилима, кухињама, степеништим, зидањем каљевих и котлових керамичарских пећи и камина, облагањем гвоздених пећи и чишћењем истих. Керамичар-терацер-пећар треба да  познаје грађевински материјал који се користи, бетонира и припрема подлоге, примењује различите технологије са ефектом камена, опеке, шљунка, итд. и да има способност и вештину за извођење радова, што се стиче обављањем практичног рада, који је на првом месту током школовања.

 

kamin