МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ


 

 

Листа општеобразовних предмета и предвиђени часови по годинама

Листа стручних предмета и предвиђени часови по годинама

 

Већ неколико година у Техничкој школи Шабац постоји овај образовни профил. Он је намењен првенствено перспективнијим ученицима јер се током четворогодишњег школовања стичу напредња знања из следећих области:

  • пројектовање машинских делова и склопова
  • израда мултифункционалних модела уз помоћ рачунара у 3D окружењу
  • коришћење напредних софтверских CAD алата за пројектовање (ProEngineer, AutoCAD...)
  • коришћење CAD/CAM софтвера
  • израда прорачуна и техничке документације
  • коришћење стандарда и стручне литературе

Настава је усмерена ка основним предметима машинске струке а софтверски алати се користе као савремено средство техничког изражавања и комуникације. Савремени софтвери у машинству омогућавају пројектовање машинских конструкција много лакше него што је то било раније. Поред образовања из класичног машинства (техничко цртање, механика, машински материјали, машински елемети итд.), стичу се знања неопходна за пројектовање техничке документације неопходне у свим облицима производње.

 

 

 

Настава се изводи у савремено опремљеном рачунарском кабинету, уз употребу мултимедијалних наставних средстава и савремених софтверских CAD/CAM програмских алата.

Доминантни исходи наставног процеса овог смера везани су за способност решавања техничко-технолошких и машинских проблема.

Након завршеног школовања ученицима се пружа могућност запослења у аутомобилској индустрији, индустрији машина и алата, конструкционим бироима, индустрији процесне технике и управљања или даље настављање школовања на факултетима (машински, технички, информатички, електротехнички...) или на вишим школама струковних студија.