ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ПРОЦЕСНОГ УПРАВЉАЊА

 


 

 

Листа општеобразовних предмета и предвиђених часова по годинама

Листа стручних предмета и предвиђених часова по годинама

 

 

Од школске 2008/2009. ово је ново атрактивно занимање у Техничкој школи Шабац. Овај смер настао је првенствено као потреба за нечим новим, у складу са најновијим трендовима и захтевима првенствено привреде. Смер је одговор новим савременим технологијама које се последњих година убрзано имплементирају у свим сферама пословања и индустрије, пре свега у електроенергетици и индустријској електроници и системима.

Овај смер представља спој више области електротехнике - аутоматике, електронике, рачунарства, енергетике, роботике и то је област која се последњих година константно развија и јако брзо имплементира у индустрији. Смер процесног управљања обухвата следеће области које се изучавају током школовања: електроника и енергетска електроника, електричне машине и постројења, електричне инсталације, елементи аутоматизације и аутоматског управљања, микроконтролери, програмабилни логички контролери, рачунарско управљање и програмирање, управљање електричним погонима, примена рачунара.

Прве две године изучавају се општи предмети и група општестручних предмета (основе електротехнике, електроника, примена рачунара). Трећа и четврта година се састоји од ускостручних предмета, подељених на теоријске часове и практични део. У практичном делу организују се лабораторијске вежбе а предвиђена је и блок-настава, где се по потреби организују посете фирмама или предузећима која користе елементе процесног управљања.

Овим смером обухваћено је више области електротехнике и представља атрактивно усмерење за ученике који имају намеру да се запосле у индустрији и привреди или за оне који намеравају да наставе даље усавршавање.

Ученици на крају школовања стичу диплому Електротехничара процесног управљања. Имају могућност настављања школовања на електротехничким факултетима на смеровима рачунарства и аутоматике или могућност запослења у фирмама и компанијама где се на било који начин користе рачунари и аутоматика у управљању системима производње.