ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА

 

Листа oпштеобразовних предмета и број предвиђених часова по годинама 

Листа стручних предмета и број предвиђених часова по годинама

 

Основни циљ образовања ученика на образовном профилу Електротехничар информационих технологија, је стицање знања и вештина која ће им омогућити рад у софтверској индустрији, која је итекако најатрактивнија данас.

 

За време школовања ученици ће слушати велики број наставних предмета, којима ће бити покривене гране Информационих Технологија.

  

inteh1

По завршеном школовању  ученици ће бити оспособљени за:

  • израду десктоп апликација
  • израду статичких и динамичких веб страница
  • креирање и моделовање база података
  • одржавање и заштиту информационих система
  • инсталацију софтвера и одржавање рачунарске опреме
  • склапање конфигурација и отклањање кварова на рачунарској опреми 

Такође, ученици ће имати одличну основу и преџнање уколико се одлуче за наставак школовања у правцу Информационих Технологија.

 

Ученици ће по завршеном школовању имати могућност запослење у великом броју фирми које се баве израдом софтвера, као и у банкама чије се пословање заснива на базама података. Наравно, информациони системи су нешто без чега се данас не може, тако да је њихова заштита и одржавање од великог значаја.

 

Свака фирма, која у свом раду користи рачунаре ће бити место где можете затражити посао.