17. фебруар 2021. Обавештење

Обележавање Међународног дана борбе против вршњачког насиља

24. фебруар  обележава као Међународни дан борбе против вршњачког насиља,  можете приступити линковима који се односи на дефинисање насиља, разврставање на нивое, активности које се предузимају у оквиру интервенције на насиље, али и потребу реализације превентивних активности у циљу спречавања насиља. 

„Превенција вршњачког насиљаˮ 

„Ка сигурном и подстицајном школском окружењуˮ

„Дигитално насиље – превенција и реаговањеˮ

„Деца у дигиталном добуˮ

Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривањеˮ

Dodatne informacije