• Štampa

УПИС ЗА ШКОЛСКУ 2021-2022. ГОДИНУ

 

План уписа редовних ученика у први разред школске 2021-2022.  

Информатор упса за школску 2021-2020. годину

Видео презентација школе

 

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА БРОЈ ПЛАНИРАНИХ МЕСТА ЗА УПИС
трогодишње четворогодишње
одељења ученика одељења ученика
Електротехничар рачунара 1 30
Техничар мехатронике 1 30
Аутоелектричар  1  15
Електричар  1  15
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА БРОЈ ПЛАНИРАНИХ МЕСТА ЗА УПИС
трогодишње четворогодишње
одељења ученика одељења ученика
Аутомеханичар  1 15 

Механичар грејне и расхладне технике

1 15
Оператер машинске обраде 1 30
ГРАЂЕВИНАРСТВО БРОЈ ПЛАНИРАНИХ МЕСТА ЗА УПИС
трогодишње четворогодишње
одељења ученика одељења ученика
Архитектонски техничар 1 30
Декоратер зидних површина 1 15
Керамичар-терацер-пећар  1 15 
САОБРАЋАЈ БРОЈ ПЛАНИРАНИХ МЕСТА ЗА УПИС
трогодишње четворогодишње
одељења ученика одељења ученика
Техничар друмског саобраћаја 1 30
Возач моторних возила  1  30