• Štampa

ШКОЛСКИ ТИМОВИ

 

Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

Одговорно лице: Драгица Крговић, професор-координатор тима

 Остали чланови тима:

 1. Бранка Милићевић,  директор школе
 2. Љиљана Ђорђевић,  помоћник директора школе
 3. Драгољуб Макевић, координатор практичне наставе
 4. Душанка Јовановић, школски психолог
 5. Данијела Живановић, школски педагог
 6. Катарина Савић, секретар школе
 7. Драган Чикарић, професор физичког васпитања
 8. Јасмина Миленковић, школски полицајац (060/3480344)
 9. Ђорђе Јовановић, ученик

 

Тим за инклузивно образовање

Одговорно лице: Немања Симић, професор-координатор тима

Остали чланови тима:

 1. Данијела Живановић, школски педагог
 2. Душанка Јовановић, школски психолог
 3. БранкаМилићевић, директор
 4. Љиљана Ђорђевић, помоћник директора
 5. Душица Ђуричић, професор
 6. Васић Светислав, професор

 

Тим за самовредновање

Одговорно лице: Данијела Живановић, школски педагог - координатор тима

Остали чланови тима:

 1. Душанка Јовановић, школски психолог
 2. Бранка Милићевићдиректор
 3. Бојан Ћурчић, професор
 4. Милан Живковић, професор
 5. Никола Беговић, професор
 6. Јасмина Антонић, представник Савета родитеља 

 

Тим за каријерно вођење и саветовање ученика

Одговорно лице:Душанка Јовановић, психолог - координатор тима

Остали чланови тима:

 1. Бранка Милићевић, директор школе
 2. Данијела Живановић, школски педагог
 3. Љиљана Ђорђевић, помоћник директора
 4. Јасна Мијатовић, професор
 5. Јованка Ковачевић, професор
 6. Душан Марковићпрофесор
 7. Ђорђе Јовановићпрофесор
 8. Борисав Костићпрофесор
 9. Радомир Божићпрофесор
 10. Витомир Антонић, професор

 

Тим за додатну подршку и превенцију осипања ученика

Одговорно лице: Бранка Милићевић, директор школе– координатор тима

Остали чланови тима:

 1. Данијела Живановић, школски педагог
 2. Душанка Јовановић, школски психолог
 3. Љиљана Ђорђевић, помоћник директора
 4. Мира Николићпрофесор
 5. Вера Ђурићпрофесор
 6. Добривој Мандићпрофесор
 7. Весна Танацковићпрофесор
 8. Бојан Ћурчићпрофесор
 9. Милица Пантићпрофесор
 10. Ковиљка Несторовићпрофесор
 11. Миливој Јованићпрофесор
 12. Душица Ђуричићпрофесор
 13. Драгица Крговићпрофесор

 

Тим за промоцију школе

Одговорно лице:Никола Беговић, професор-координатор тима

Чланови тима:

 1. Данијела Живановић, школски педагог
 2. Душанка Јовановић, школски психолог
 3. Бранка Милићевић, директор
 4. Милан Живковић, професор
 5. Јасна Мијатовић, професор
 6. Јовица Прица, професор
 7. Добривој Мандић, професор
 8. Представници ученика

 

Тим за пројектовање

Одговорно лице: Јасна Мијатовић, професор-координатор тима

Чланови тима:

 1. Бранка Милићевић, директор
 2. Љиљана Ђорђевић, помоћник директора
 3. Радомир Божић, професор
 4. Марко Митровић, професор
 5. Милан Бекић, професор
 6. Миливој Јованић, професор
 7. Катарина Дубљанин, професор
 8. Оливера Бировљевић, професор
 9. Татијана Савковић, професор
 10. Марко Глигорић, професор

 

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва

Одговорно лице: Бранка Милићевић, директор школе– координатор тима

Чланови тима:

 

 1. Данијела Живановић, школски педагог
 2. Душанка Јовановић, школски психолог
 3. Љиљана Ђорђевић, помоћник директора
 4. Весна Танацковић, професор
 5. Ивона Павловић, професор
 6. Снежана Радовановић, професор
 7. Милан Савић, професор

 

Тим за културну и јавну делатност школе

 

Одговорно лице: Драгана Ђермановић, професор-координатор тима

Чланови тима:

 

 1. Бошко Живановић, професор
 2. Тамара Љубисављевић, професор
 3. Милена Мишковић, професор
 4. Радослава Јовичић, професор
 5. Слађана Божић, професор
 6. Софија Стојановић, професор

 

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе

Одговорно лице: Бранка Милићевић, директор

Чланови тима:

 1. Љиљана Ђорђевићпомоћник директора школе
 2. Душанка Јовановић, школски психолог
 3. Данијела Живановић, школски педагог
 4. Тамара Љубисављевић, професор
 5. Наташа Дашић-Михаиловић, професор
 6. Павловић Биљана, професор

 

Тим за професионални развој

Одговорно лице: Данијела Живановић, школски педагог-координатор тима

Чланови тима:

 1. Бранка Милићевићдиректор школе
 2. Душанка Јовановић, школски психолог
 3. Љиљана Ђорђевић, помоћник директора школе
 4. Јасна Мијатовићпрофесор стручних предмета
 5. Софија Стојановићпрофесор физичког васпитања
 6. Александар Ђурићпрофесор стручних предмета