• Štampa

СПИСАК ОДЕЉЕЊА, ОДЕЉЕЊСКИХ СТЕРЕШИНА И РАСПОРЕД ОДЕЉЕЊА ПО УЧИОНИЦАМА

 

 ОДЕЉЕЊЕ. ЗАНИМАЊЕ  УЧИОНИЦА 
ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА
ПРВА СМЕНА (7.30-13.30)
I1

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА

2 М. Николић
I2

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ПРОЦЕСНОГ

УПРАВЉАЊА

1 В. Ђурић 
I3 ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ  28 Д. Мандић
I4 АРХИТЕКТОНСКИ ТЕХНИЧАР  24 В. Танацковић
I5  ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА 8 Б. Ћурчић
I6 АУТОЕЛЕКТРИЧАР 9 М. Пантић
I7 ОПЕРАТЕР МАШИНСКЕ ОБРАДЕ 4 К. Несторовић
I8

РУКОВАЛАЦ ГРАЂЕВИНСКОМ МЕХАНИЗАЦИЈОМ

22 М.Јованић
I9 ДЕКОРАТЕР ЗИДНИХ ПОВРШИНА/КЕРАМИЧАР-ТЕРАЦЕР-ПЕЋАР 23 Д. Ђуричић
I10  ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА 12 Д. Крговић
III1

АДМИНИСТРАТОР РАЧУНАРСКИХ  МРЕЖА

10 Ђ. Алимпић
III2

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ПРОЦЕСНОГ

УПРАВЉАЊА

13 Ђ. Ковачевић
III3

 МАШИНСКИ ТЕХИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО

КОНСТРУИСАЊЕ

14 М. Павић
III4

АРХИТЕКТОНСКИ ТЕХНИЧАР

5 Н. Гледић
III5

ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА

7 Ј. Прица
III6

АУТОЕЛЕТРИЧАР

3 М. Савић
III9

ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА

6 С. Стојановић
ДРУГА СМЕНА (13.35-19.35)
II1   ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА
10  М. Живковић
II2

 ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ПРОЦЕСНОГ

 УПРАВЉАЊА

13 М.Расковић 
II3

 МАШИНСКИ ТЕХИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО

 КОНСТРУИСАЊЕ

28 Н. Јакшић
II4

 АРХИТЕКТОНСКИ ТЕХНИЧАР

24 Љ. Ђорђевић
II5
 ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА 8 Н.Дашић
II6
 АУТОЕЛЕКТРИЧАР 9 С. Васић 
II7  АУТОМЕХАНИЧАР/МЕХАНИЧАР ГРЕЈНЕ И РАСХЛАДНЕ ТЕХНИКЕ
4 С. Божић 
II8
РУКОВАЛАЦ ГРАЂЕВИНСКОМ МЕХАНИЗАЦИЈОМ 
23 С.Радовановић 
II9 ДЕКОРАТЕР ЗИДНИХ ПОВРШИНА/КЕРАМИЧАР-ТЕРАЦЕР-ПЕЋАР 5 О.Бировиљевић 
II10 ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА  6 О. Дамњановић
III7 АУТОМЕХАНИЧАР/МЕХАНИЧАР ГРЕЈНЕ И РАСХЛАДНЕ ТЕХНИКЕ 15 Н. Симић
III8 ДЕКОРАТЕР ЗИДНИХ ПОВРШИНА/КЕРАМИЧАР-ТЕРАЦЕР-ПЕЋАР 22 М. Бекић
IV1

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА 

2 Д. Марковић
IV2

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ПРОЦЕСНОГ

 УПРАВЉАЊА

1 Ђ. Јовановић 
IV3

МАШИНСКИ ТЕХИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО

 КОНСТРУИСАЊЕ 

14 Б. Костић 
IV4

АРХИТЕКТОНСКИ ТЕХНИЧАР

3 Р. Божић
IV5

ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА

7 В. Антонић