Распоред такмичења у школској 2014-2015 години:

 

 

ОБЛАСТ

ЗАДУЖЕНИ НАСТАВНИК

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

РАНГ ТАКМИЧЕЊА

Рецитаторство

Мирјана Јевтић

март, април, мај

школско, општинско, окружно, републичко

Историја

Радослава Јовичић, Душица Ђуричић

март, април, мај

школско, општинско, окружно, републичко

Географија

Слађана Божић

март, април, мај

школско, општинско, окружно, републичко

Математика

Мирјана Павић, Ненад Рогић

март, април, мај

школско, општинско, окружно, републичко

Физика

Никола Гледић

март, април, мај

школско, општинско, окружно, републичко

Кошарка

Владимир Мишић

новембар - мај

школско, општинско, окружно, републичко

Атлетика

Софија Стојановић

новембар

школско, општинско, окружно, републичко

Рукомет

Драган Чикарић

новембар

школско, општинско, окружно, републичко

Одбојка

Софија Стојановић

новембар

школско, општинско, окружно, републичко

Електротехника

Д.Марковић, С.Васић, М.Николић, М.Прица, С.Ђуричић

март, април, мај

школско, окружно, републичко

Машинство

Љ.Поповић, М.Ђурић, В.Антонић, Д.Росић, М.Мердовић, К.Несторовић, П.Ристивојевић, Б.Соколовић

март, април, мај

школско, окружно, републичко

Грађевинарство

З.Бугарчић, М.Јованић, М.Бекић, Р.Божић, Љ.Ђорђевић

март, април, мај

школско, републичко